• PL
  • EN

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Witamy na naszej stronie inwestycji Złota44! Serwis jest własnością firmy Orco Property Sp. z o.o., która jest częścią holdingu Orco Property Group (dalej "Orco"), z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217238, NIP 5252307249, kapitał zakładowy: 100 000 000 zł. KORZYSTAJĄC Z SERWISU, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. JEŚLI ICH NIE AKCEPTUJESZ, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z SERWISU.

Orco dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Tym niemniej Orco nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych są oficjalne kanały informacyjne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Użytkownicy Serwisu, nie powinni podejmować decyzji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Orco zaleca skontaktowanie się Działem Sprzedaży w celu uzyskania szczegółowych informacji, w szczególności o dostępności oraz szczegółowej wycenie przed podjęciem decyzji o zakupie produktu. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie.

Wszystkie zastrzeżone. Wszelkie wizualne interfejsy, interfejsy użytkownika, dźwięk, muzyka, grafika, kod komputerowy, fotografie, znaki towarowe, logo, tekst i grafika w szczególności w zakresie projektowania wyglądu i sposobu użytkowania, struktury, wyboru czy koordynacji oraz ekspresja i rozmieszczenie takich treści, zawartych w Service jest własnością Orco. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz 83 z późniejszymi zmianami). Wykorzystywanie danych zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Orco.

Serwis jest bezpłatny i skierowany jest do osób zainteresowanych działalnością Orco. Orco posiada stosowne zezwolenia i licencje na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Korzystanie z informacji zawartych w Serwisie dla celów handlowych lub non-profit wymaga każdorazowo pisemnej zgody Orco.

Orco w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu. Korzystanie z Usługi może wymagać od użytkownika podania pewnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, które mogą być używane do celów identyfikacyjnych oraz do celów przesyłania informacji handlowych. Orco administruje danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami. Użytkownik który przekazał swoje dane osobowe do Orco ma prawo do modyfikacji, zmiany lub usunięcia takich danych z bazy danych zarządzanej przez Orco, w dowolnym momencie.

Orco ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie i wedle swojego uznania. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Doradcy klienta Złotej 44

Tel

Magdalena Krasowska

Magdalena Krasowska

Agnieszka Gocałek

Agnieszka Gocałek